Din Tillbehörsspecialist i Solna, Stockholm

PM-SHOPEN
08 - 652 49 60
info@pm-shopen.se

Rek. Storlek på strömkabel

Hur grova kablar skall jag dra till mitt slutsteg?  

Börja med att ta reda på hur mycket ström ditt slutsteg drar och räkna ut hur lång kabel som behövs. Vet du inte hur mycket ström ditt slutsteg drar kan det räknas ut enligt följande: Steg med 50% verkningsgrad. Total uteffekt i W vid 4 Ω multiplicerat med 2. Summan divideras sedan med matningsspänningen (vanligen 13 V). Exempel: Slutsteg på 4 x 50 W x 2 = 400 dividerat med 13 = 31,8 A. Ditt slutsteg drar ca 30 A max. Om du behöver 5 m kabel, läs i tabellen på 20 - 35 A och 5 m kabel = 16 mm2 kabel. Har du flera slutsteg summerar du strömförbrukningen. På samma sätt räknas jordkabeln ut. Som regel försöker man att jorda slutstegen sån nära stegen som möjligt, det blir inte bättre om du drar jordkabeln direkt till batteriet utan risken för att få spänningsfall och störningar ökar.

Om du har flera slutsteg så är det enklare att dra en (1) grov kabel från batteriet till slutstegen och sedan dela den till flera mindre kablar så nära slutstegen som möjligt. Att dra en "för grov" kabel är bara bra. 

Tabellen uträknad för att få mindre än 0,5 V spänningsfall. 

Förbrukning:

0 - 1,2 m
1,2 - 2,1 m
2,1 - 3 m
3 - 4 m
4 - 4,9 m
4,9 - 5,8 m
5,8 - 6,7 m 

0 - 5 A 1 1,5 2,5 2,5
5 - 10 A 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 4 8
10 - 20 A 2,5 4 8 8 8 10 10
20 - 35 A 8 8 10 10 16 16 16 
35 - 50 A 8 10 10 16 16 21 21 
50 - 65 A 10 10 16 21 21 21 21 
65 - 85 A 16 16 21 33 33 33 33 
85 - 105 A 16 16 21 33 33 33 33 
105 - 125 A 21 21 21 33 33 45 45 
125 - 150 A 33 33 33 33 45 45 45 

Kabelarea Max säkring A. Viktigt är också att du säkrar av kabeln nära batteriet. Det är då kabeln som skall säkras av. Använd en säkring enligt tabellen här till vänster. Förbrukaren (t ex slutsteg) skall också säkras av. Det vanligaste är att det sitter säkring fabriksmonterad på förbrukaren.

 1 mm2 = 7,5 A
1,5 mm2 = 15 A 
2,5 mm2 = 25 A 
4 mm2 = 30 A
6 mm2 = 35 A 
8 mm2 = 40 A 
10 mm2 = 50 A 
16 mm2 =  60 A
21 mm2 =  100 A
33 mm2 =  160 A
45 mm2 =  200 A
55 mm2 =  300 A

Viktigt är också att du säkrar av kabeln så nära batteriet som möjligt. Det är då kabeln som skall säkras av. Använd en säkring enligt tabellen här till vänster. Förbrukaren (t ex slutsteg) skall också säkras av. Det vanligaste är att det sitter säkring fabriksmonterad på förbrukaren.