Din Tillbehörsspecialist i Solna, Stockholm

PM-SHOPEN
08 - 428 93 10
info@pm-shopen.se

KÖPVILLKOR

Allmänt
För dig, som är privatperson, gäller Distansavtalslagen (se nedan angående ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen.

När du, som är privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig. Vi skyddar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt, ska detta inte innebära att köpvillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

Beställning
För att beställa skall du ha fyllt 18 år och vara myndig. Leverans sker inom Sverige.

- Angivna priser är i svenska kronor och inkluderar gällande moms, f.n. 25%.

- Vid leverans med DHL eller Postpaket tillkommer endast frakt och eventuell efterkravsavgift, faktura avgift. Du betalar enbart en fraktavgift (+ eventuell efterkravsavgift eller faktura avgift) oberoende av orderns storlek.

Betalningsvillkor
- Betalkort, bankkort ansluten till Visa eller MasterCard.

- Vid betalning via faktura samarbetar vi med Klarna AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Pm shopen AB överlåtna till Klarna AB. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Om betalningen uteblir tillkommer en påminnelseavgift om 50,00 kr samt dröjsmålsränta om 25.50 %. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Då kommer du få en kopia på kreditupplysningen per post. Personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Klarna behandlar personuppgifter i syfte att utföra kundanalys, identifikation, kreditkontroll och marknadsföring. Personnummer används som kundnummer i kundhanteringssyfte.

- Delbetalning. Klarna konto erbjuder Dig att, efter godkänd kreditprövning som sker efter Du fyllt i personuppgifterna i Kassan, teckna ett kontokreditavtal på de villkor som framgår av de allmänna villkoren till bilagt kontoavtal. Ett kontoavtal innebär att Du får en kredit som Du kan använda till inköp hos till Klarna anknutna leverantörer. För varje tillfälle Du betalar till Klarna så kan Du disponera motsvarande kreditutrymme som Du amorterar för andra inköp under den tid som kontokreditavtalet gäller. Krediterbjudandet gäller det belopp som anges i kontoavtalet.
Kredittiden väljer Du genom att kryssa i det alternativ som passar Dig bäst. Du åtar Dig att inom kredittiden återbetala hela krediten. Det innebär att Du varje månad måste betala minst den summa som framgår av det val Du gjort. Självklart kan Du betala mer eller betala hela krediten på en gång utan att detta kostar något extra. Klarna Köpvillkor

Leveranstid/Transportsätt
- Normal leveranstid är 3-10 dagar beroende på var i landet man bor. Vissa avvikelser kan förekomma.

- OBS! Längre leveranstider nu p.ga Corona.

- Vi kan inte bli ansvarig att leverera en produkt som är slutsåld eller utgången ur sortimentet.

- Skulle en produkt inte gå att leverera så meddelar vi det via E-post eller per Telefon. Vid ev. leveransförsening meddelar vi detta omgående. Posten lämnar dock inte någon leveransgaranti för Postpaket.

- Beställer du mycket kan leveransen delas upp i flera kolli men endast en fraktavgift debiteras.

- Eventuell restorder levereras alltid fraktfritt.

- Leverans sker med DHL eller Postens Postpaket/Föredagspaket/Pall och i vissa fall Schenker.

- PM-Shopen AB förbehåller sig rätten att annullera hela eller delar av order.

Ångerrätt (Öppet köp)
- Du har rätt att ångra ditt köp inom 14 kalenderdagar från det att du mottagit varan. För att utnyttja ångerrätten ska produkten vara i väsentligen oförändrat skick, dvs. ej förstörd eller skadad, och bör skickas/lämnas tillbaka till oss tillsammans med den ursprungliga produktförpackningen med det specialgjorda inneremballaget. Varan ska vara komplett, vilket innebär att alla tillbehör såsom fjärrkontroll, bruksanvisning, batterier m.m. ska gå med i returen.

- Om varan skadas eller kommer bort på grund av att du är vårdslös förlorar du ångerrätten enligt Distans- och hemförsäljningslagen.

- Returrätten/ ångerrätten gäller INTE SPECIALBESTÄLLDA VAROR som inte finns i lager. Den gäller inte heller tillklippta produkter som t.ex. kablar och tyger på löpmeter eller specialbyggda produkter som baslådor anpassade efter en specifik bil.

- Makulera/ Avbryta ett köp ska meddelas inom 24timmar efter ordern är lagd, annars debiteras faktiska fraktkostnader till och ifrån oss, samt 30% i administrativ avgift.

- Vid retur av delar i ett paket där priset är rabatterat betalar kunden ordinarie pris för den enskilda produkten som behålls i kundens ägo.

- PM-Shopen AB förbehåller sig rätten att göra avdrag på återbetalningen om en produkt returneras till oss och är skadad. Avdraget baseras på hur skadad produkten är (vanligtvis 15-25%).

- Återbetalning (kreditering) senast 5 dagar efter att vi mottagit varan.

- Kopia på kvitto eller faktura bör bifogas.

- Ange gärna returorsak.

- Vill du byta till annan vara ange då vad du vill byta till.

- Vid retur meddela oss gärna i förväg.

- Retur utan följesedel eller andra dokument lämnas utan åtgärd.

- Det är du som kund som betalar returfrakten.

- Försändelser som är skickade med postpaket, rekommenderat brev kan ej hämtas ut och kommer gå i retur till kunden. PM-Shopen AB ansvarar ej för de uppkomna kostnader om kund/avsändare skickat på annat sätt än vad som beskrivs i dessa villkor.

Outlösta paket
Vi förbehåller oss rätten att debitera dig kostnaderna för returfrakt och administrationskostnader. Du kommer att bli debiterad med minimiavgift 395:- vid outlösta paket. Denna avgift skickas som faktura.
Försändelsen ligger på uthämtningsstället i 14 dagar innan den returneras till oss. Denna tid går att förlänga vid kontakt med vår kundservice minst 3 dagar före paketet returneras till oss.

Falsk beställning behandlas som bedrägeri och polisanmäls.

Felleverans
Skulle vi av misstag leverera fel är vi mycket angelägen om att du meddelar detta till oss så snart som möjligt, så att vi får rätta till felet. Ring 08-6524960 el maila på info@pm-shopen.se

Reklamationsrätt
1. Varor köpta från och med 2005-04-01 har tre års reklamationsrätt för fabrikationsfel som köparen kan visa fanns vid leveransdatum.

2. Fel som du upptäcker skall anmälas snarast. Dock senast efter 2 månader.

4. Vid åberopande av reklamationsrätten måste alltid kvitto eller faktura bifogas. Sänd / bifoga helst en KOPIA på kvittot eller fakturan och behåll originalet.

5. För en snabb behandling av kontakta alltid oss innan du sänder in varan, info@pm-shopen.se el 08-6524960.

Transportskada
Skulle ditt paket vara skadat vid leverans skall du omgående anmäla detta till Postens utlämningsställe. Vid minsta misstanke om transportskada när du hämtar paketet skall du absolut öppna paketet på utlämningsstället tillsammans med utlämningsställets personal.

Garanti
- Vi lämnar minst 1 års garanti på alla varor från försäljningsdatum avseende fabrikations och materialfel.

- Garantin omfattar EJ fel som uppstått genom yttre påverkan eller ovarsamhet. Så som felaktig anslutning, fuktskador, rengöring av dam/smuts eller brända högtalare/slutsteg.

- Garantin ersätter ej kostnader för montering, resor.

- Vid åberopande av garantin skall alltid kvitto eller faktura bifogas. Sänd / bifoga helst en KOPIA på kvittot eller frakturan och behåll originalet.

- För en snabb behandling av garanti kontakta alltid oss innan du sänder in varan, info@pm-shopen.se el Tel:08-6524960

- Insänd garantiservice där inget fel kunnat konstateras debiteras en undersöknings avgift på minst 350:- plus frakt.

- Insänd garantiservice där garanti anspråket inte godkänns debiteras en undersöknings avgift på minst 350:- plus frakt.

- Garantin gäller i Sverige och för privatpersoner.

Faktafel
Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och slutförsäljning.

Force Majeure
Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

Personuppgifter
Genom din registrering och/eller beställning samtycker du till att PM-Shopen AB och dess närstående bolag lagrar och använder uppgifter om dina inköp samt de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service, bland annat genom att göra webbplatsen så personlig som möjligt.

Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att PM-Shopen AB och dess närstående bolag kan, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev, direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och garanterar att dina kunduppgifter endast används av PM-Shopen AB och dess närstående bolag. PM-Shopen AB och dess närstående bolag kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst eller om PM-Shopen AB anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande PM-Shopen AB och dess närstående bolag.

Tvist
Om du är privatperson, har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.