Din Tillbehörsspecialist i Solna, Stockholm

PM-SHOPEN
08 - 652 49 60
info@pm-shopen.se

Lågpassfilter

Här förklarar vi hur ett Lågpassfilter fungerar.

Lågpassfiltret (LPF) används vanligtvis till subwoofers eller baslådor. Filtret släpper igenom lägre frekvenser och stoppar högre.
En vanlig inställning på slutstegets lågpassfilter är mellan 50 – 80 Hz.
Filtret kan ofta kopplas in / ur.
På vissa förstärkare kan man även välja branthet på filtret, 12 dB/ oktav eller 24 dB/ oktav. Välj den branthet och frekvens som låter bäst för din musiksmak.