Din Tillbehörsspecialist i Solna, Stockholm

PM-SHOPEN
08 - 652 49 60
info@pm-shopen.se

Högnivåingång med Autostart

Här förklarar vi hur Högnivåingång med Autostart fungerar.

De flesta förstärkarna i dagens läge är utrustade med ingång för högnivåsignal. Många nya bilar har fabriksmonterade radio där det inte finns någon RCA lågnivåutgång, enda möjligheten att koppla in en extern förstärkare är då att ta högtalarsignalen och mata in i förstärkaren. Denna signal har en högre nivå och en annan impedans vilket kräver en anpassning, detta är inbyggt i alla förstärkare. Det finns även en omkopplare mellan hög- och lågnivåingång på de flesta förstärkarna.

AUTO-start
Är en funktion som känner av när förstärkaren får en högtalarsignal, och startar då förstärkaren automatiskt, och stänger av den när radion slås av. Det är alltså ingen risk att förstärkaren drar ström när bilen inte används.