Din Tillbehörsspecialist i Solna, Stockholm

PM-SHOPEN
08 - 428 93 10
info@pm-shopen.se

BASAR

Basar är de element som ger den rätta tyngden och gunget i musiken.
Generellt så ger en 6,5" bas en snärtigare bas och en 15" ger djupare bas. Det finns givetvis undantag, men med små element kan man få bra bas i små lådor. Det är givetvis bra då det råder platsbrist.